Katarzyna Tokarz
Katarzyna Tokarz

P
8

Ręka rzucająca: P

Ręka odbijająca: P